Classic set 33 Gb.

Sake kunsei mini, Kappa mini, Futo ebi mini, Sake nigiri, Sake kunsei nigiri, Ebi nigiri, Unagi nigiri, Kani gunkan, Sake gunkan , Ebi gunkan,Chukka gunkan, Ikura gunkan

25,00 € 25.0 EUR

25,00 €